Bộ đề từ 00 đến 99: Khám phá thế giới đánh lô cực hấp dẫn

bo de tu 00 den 99 1

Bộ đề từ 00 đến 99 chính là bộ cẩm nang phổ biến của giới lô đề. Dù bạn có là người mới hay đã chơi lâu năm, chắc hẳn đều sẽ biết đến sự tồn tại của bộ số đề này. Vậy bạn đã thực sự hiểu về cách sử dụng bộ số này chưa? Nếu chưa, thì hãy cùng Sin 88 tìm hiểu thêm thông qua bài viết dưới đây nhé! 

Sơ lược về bộ đề từ 00 đến 99

bo de tu 00 den 99 1
Bộ đề quyền lực của giới lô đề

Bộ số đề là một thuật ngữ ngắn gọn và đơn giản để mô tả một khái niệm. Đó là một tập hợp các số trong lô đề, kết hợp 2 con số với nhau. Bạn có thể thấy điều này được biểu diễn thông qua một bảng đặc biệt, bao gồm các bộ số từ 00 đến 99, được các chuyên gia soi cầu tìm kiếm, nghiên cứu và thống kê.

Điểm danh những con số trong bộ đề từ 00 đến 99

bo de tu 00 den 99 2
Tổng hợp các con số có trong bộ đề từ 00 đến 99

Đối với các tay chơi mới, việc ghi nhớ và xác định những lô đề chắc hẳn vẫn có nhiều khó khăn. Sau đây là danh sách những bộ số đề chi tiết mà xổ số Sin88 đã tổng hợp: 

Bộ đề từ 00 đến 30

Thứ tự bộ đề

Chi tiết bộ số đề

Bộ 00

00, 05, 50, 55

Bộ 01

01, 10, 06, 60, 15, 51, 56, 65

Bộ 02

02, 20, 07, 70, 52, 25, 57, 75

Bộ 03

03, 30, 08, 80, 53, 35, 58, 85

Bộ 04

04, 40, 09, 90, 54, 45, 59, 95

Bộ 05

05, 50, 00, 55

Bộ 06

06, 60, 01, 10, 56, 65, 51, 15

Bộ 07

07, 70, 02, 20, 57, 75, 52, 25

Bộ 08

08, 80, 03, 30, 58, 85, 53, 35

Bộ 09

09, 90, 04, 40, 59, 95, 54, 45

Bộ 10

10, 01, 15, 51, 60, 06, 65, 56

Bộ 11

11, 16, 61, 66

Bộ 12

12, 21, 17, 71, 62, 26, 67, 76

Bộ 13

13, 31, 18, 81, 36, 63, 68, 86

Bộ 14

14, 41, 19, 91, 64, 46, 69, 96

Bộ 15

15, 51, 10, 01, 65, 56, 60, 06

Bộ 16

16, 61, 11, 66

Bộ 17

17, 71, 12, 21, 67, 76, 62, 26

Bộ 18

18, 81, 13, 31, 63, 36, 68, 86

Bộ 19

19, 91, 69, 96, 46, 64, 41, 14

Bộ 20

20, 02, 25, 52, 70, 07, 75, 57

Bộ 21

21, 12, 26, 62, 67, 76, 71, 17,

Bộ 22

22, 27, 72, 77

Bộ 23

23, 32, 28, 82, 73, 37, 78, 87

Bộ 24

24, 42, 29, 92, 74, 47, 79, 97

Bộ 25

25, 52, 20, 02, 70, 07, 75, 57

Bộ 26

26, 62, 21, 12, 71, 17, 76, 67

Bộ 27

27, 72, 22, 77

Bộ 28

28, 82, 23, 32, 78, 87, 73, 37

Bộ 29

29, 92, 24, 42, 79, 97, 74, 47

Bộ 30

30, 03, 35, 53, 80, 08, 85, 58

Bộ đề từ 31 đến 60

Thứ tự bộ đề

Chi tiết bộ số đề

Bộ 31

31, 13, 36, 63, 18, 81, 68, 86

Bộ 32

32, 23, 37, 73, 28, 82, 78, 87

Bộ 33

33, 38, 83, 88

Bộ 34

34, 43, 39, 93, 48, 84, 89, 98

Bộ 35

35, 53, 30, 03, 58, 85, 80, 08

Bộ 36

36, 63, 31, 13, 86, 68, 81, 18

Bộ 37

37, 73, 32, 23, 28, 82, 78, 87

Bộ 38

38, 83, 33, 88

Bộ 39

39, 93, 34, 43, 48, 84,89, 98

Bộ 40

40, 04, 54, 45, 09, 90, 59, 95

Bộ 41

41,14, 46, 64, 91, 19, 96, 69

Bộ 42

42, 24, 47, 74, 92, 29, 97, 79

Bộ 43

43, 34, 39, 93, 48, 84,89, 98

Bộ 44

44, 49, 94, 99

Bộ 45

45, 54, 40, 04, 59, 95, 90, 09

Bộ 46

46, 64, 41,14, 96, 69, 91,19

Bộ 47

47, 74, 42, 24, 97, 79, 92, 29

Bộ 48

48, 84, 43, 34, 98, 89, 93, 39

Bộ 49

49, 94, 44, 99

Bộ 50

50, 05, 55,00

Bộ 51

51, 15, 56, 65, 01,10, 06, 60

Bộ 52

52, 25, 57, 75, 02, 20, 07, 70

Bộ 53

53, 35, 58, 85, 03, 30, 08, 80

Bộ 54

54, 45, 59, 95, 04, 40, 09, 90

Bộ 55

55, 50, 05, 00

Bộ 56

56, 65, 51, 15, 06, 60, 01,10

Bộ 57

57, 75, 52, 25, 07, 70, 02, 20

Bộ 58

58, 85, 53, 35, 08, 80, 03, 30

Bộ 59

59, 95, 54, 45, 09, 90, 04, 40

Bộ 60

60, 06, 65, 56, 10, 01, 15, 51

Bộ đề từ 61 đến 90

Thứ tự bộ đề

Chi tiết bộ số đề

Bộ 61

61,16, 66,11

Bộ 62

62, 26, 67, 76, 12, 21, 17, 71

Bộ 63

63, 36, 68, 86, 13, 31, 18, 81

Bộ 64

64, 46, 69, 96, 14, 41, 19, 91

Bộ 65

65, 56, 60, 06, 10, 01, 51, 15

Bộ 66

66, 61, 16, 11

Bộ 67

67, 76, 62, 26, 12, 21, 17, 71,

Bộ 68

68, 86, 63, 36, 18, 81, 13, 31

Bộ 69

69, 96, 64, 46, 41, 14, 91, 19

Bộ 70

70, 07, 75, 57, 20, 02, 25, 52

Bộ 71

71,17, 76, 67, 21,12, 26, 62

Bộ 72

72, 27, 77, 22

Bộ 73

73, 37, 78, 87, 28, 82, 32, 23

Bộ 74

74, 47, 79, 97, 24, 42, 29, 92

Bộ 75

75, 57, 70,07, 25, 52, 20, 02

Bộ 76

76, 67, 71, 17, 26, 62, 21, 12

Bộ 77

77, 72, 27, 22

Bộ 78

78, 87, 73, 37, 28, 82, 23, 32

Bộ 79

79, 97, 74, 47, 29, 92, 24, 42

Bộ 80

80, 08, 85, 58, 30, 03, 35, 53

Bộ 81

81,18, 86, 68, 31, 13, 36, 63

Bộ 82

82, 28, 87, 78, 32, 23, 37, 73

Bộ 83

83, 38, 88, 33

Bộ 84

84, 48, 89, 98, 34, 43, 39, 93

Bộ 85

85, 58, 80, 08, 30, 03, 53, 35

Bộ 86

86, 68, 81, 18, 36, 63, 31, 13

Bộ 87

87, 78, 82, 28, 37, 73, 32, 23

Bộ 88

88, 83, 38, 33

Bộ 89

89, 98, 84, 48, 39, 93, 34, 43

Bộ 90

90, 09, 95, 59, 54, 45, 40, 04

Cách sử dụng bộ đề chính xác và hiệu quả

bo de tu 00 den 99 3
Hướng dẫn sử dụng bộ đề chính xác và hiệu quả

Đối với loại bộ số đề này, thì hình thức chơi có thể đem lại hiệu quả cao cho bạn chính là cách chơi dàn đều số. Một phương pháp đánh lô với hàng loạt các số cặp số từ bộ đề. Tùy theo từng phương pháp soi cầu mà bạn sẽ đạt được những kết quả khác nhau. 

Để đạt được chiến thắng và kết quả cao nhất mà vẫn an toàn, theo Sin 88 người chơi cần tính toán kỹ lưỡng số tiền tham gia và thời gian nuôi dàn đề. Đồng thời, xác định rõ khoảng thời gian nuôi dàn đề đó. 

Nếu nguồn vốn hạn chế, hãy chia nhỏ để nuôi. Ngược lại, trong trường hợp có nhiều vốn, bạn có thể tăng cường để tối ưu hóa lợi nhuận. Một số người cho rằng đánh dàn đề không mang lại hiệu quả.

Nhưng thực tế, đây là phương pháp đã đem lại nhiều lợi nhuận ổn định. Hãy trải nghiệm để tự kiểm chứng điều này tại sảnh lô đề Sin88.

Tổng hợp kinh nghiệm đánh lô theo bộ đề tại Sin88

bo de tu 00 den 99 4
Bí kíp chơi lô theo bộ đề cực chuẩn

Nếu bạn muốn đánh theo bộ đề, việc cần làm đó là lựa chọn nhiều con số khác nhau để nhập cuộc. Đối với hình thức này, tỷ lệ trả thưởng cho trò chơi dàn đề sẽ là từ 1:70 đến 1:80. Thường thì, khi chọn dàn đề có từ 35 số trở lên, rủi ro mất tiền sẽ cao hơn so với việc kiếm được lợi nhuận. Do đó, người chơi nên tránh đặt cược vào những dàn đề đó.

Nếu bạn chọn tham gia chơi lô đề online tại cổng game Sin88 với tỷ lệ trả thưởng 1:99, thì dàn đề 68 số có khả năng sẽ lãi nhiều hơn lỗ. Tuy nhiên, nguy cơ rủi ro cũng sẽ tăng lên nếu không lựa chọn đơn vị đảm bảo uy tín và chất lượng.

Kết luận

Trên đây là bài viết tổng hợp các thông tin mà bạn cần biết về bộ đề từ 00 đến 99. Hy vọng với những chia sẻ này, các bạn đã hiểu rõ hơn về những con số có trong bộ đề, cũng như cách sử dụng chúng sao cho hiệu quả. Nếu bạn là người chơi mới, đừng quên đăng ký tài khoản tại nhà cái Sin88, để nhận về những ưu đãi đặc biệt từ chúng tôi nhé!