Tổng hợp bộ số lô đề từ 00 đến 99 cơ bản nhất đánh thắng 100%

bo so lo de sin88 4

Bộ số lô đề từ 00 đến 99 là tập hợp các bộ số đề phổ biến hiện nay. Giúp người chơi lô đề hiểu rõ hơn về các thuật ngữ và cách sử dụng chúng.

Trên diễn đàn, có nhiều anh em chia sẻ và chốt số dàn đề từ các bộ số này. Tuy nhiên, nguồn gốc của danh sách này thường không được rõ ràng. Bộ lô đề là chuỗi số đặc biệt trong lô đề. Người chơi sử dụng để lựa chọn các con số có thể mang lại may mắn. Cùng Sin88 tích lũy kinh nghiệm, tăng khả năng trúng lớn.

Bộ số lô đề là gì?

bo so lo de sin88 1
Khái niệm về bộ lô đề là gì?

Bộ số trong lô đề là một tập hợp các cặp số, mỗi cặp bao gồm hai chữ số kết hợp lại với nhau. Nó cũng có thể được xem như một loại “bảng số đặc biệt” chứa các cặp số lô đề. Phân tích và thống kê các bộ lô đề có thể giúp người chơi xác định các số cụ thể để đánh lô đề theo chu kỳ hàng tuần, hàng tháng hoặc hàng năm. Sử dụng bộ số đề giúp tăng cơ hội trúng thưởng và giảm thiểu rủi ro khi chơi lô đề.

Bộ số lô đề có dùng chung cho 3 miền không?

Có, các bộ số đề từ 00 đến 99 trong bài viết này được sử dụng chung khi chơi lô đề ở cả ba miền Bắc, Trung, và Nam. Người chơi có thể sử dụng bộ đề cho bất kỳ đài xổ số nào tùy thuộc vào hình thức soi cầu của họ. Điều này giúp tăng khả năng trúng thưởng và giảm thiểu rủi ro khi đánh lô đề Sin88.

Bộ số lô đề 12 con giáp Sin88

bo so lo de sin88 2
Giới thiệu bộ số đề theo 12 con giáp

Bộ số đề 12 con giáp Sin88 là một hình thức đặc biệt của lô đề. Được biết đến thông qua trang web 1Sin88.net. Bộ số này được thiết kế dựa trên 12 con giáp trong văn hóa Á Đông. Từ Tý đến Dần, cho đến hết Mão. Mỗi con giáp tượng trưng cho một tập hợp số đặc biệt, được người chơi sử dụng để đánh lô đề.

Đây là một phương pháp chơi lô đề phổ biến, thu hút sự quan tâm của nhiều người chơi với hy vọng tăng cơ hội trúng thưởng. Bộ 12 lô đề theo con giáp trong thiên can và địa chi là một phương pháp đặc biệt để chơi lô đề. Có thể áp dụng theo từng tháng trong năm như sau:

 • Tý (con chuột): 00, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96
 • Sửu (con trâu): 01, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97
 • Dần (con hổ):  50, 62, 74, 86, 98, 02, 14, 26, 38
 • Mẹo (con mèo – thỏ theo TQ): 63, 75, 87, 99, 03, 15, 27, 39, 51
 • Thìn (con rồng): 52, 64, 76, 88, 04, 16, 28, 40
 • Tỵ (con rắn): 05, 17, 65, 77, 89, 29, 41, 53,
 • Ngọ (con ngựa): 06, 18, 66, 78, 90, 30, 42, 54
 • Mùi (con dê – con cừu theo TQ): 07, 19, 55, 67, 31, 
 • Thân (con khỉ): 08, 44, 56, 68, 20, 32, 80
 • Dậu (con gà): 09, 45, 57, 69, 21, 33, 81, 93
 • Tuất (con chó): 10, 46, 58, 70, 22, 34, 82
 • Hợi (con lợn): 11, 23, 59, 71, 83, 35, 47

Phương pháp này giúp người chơi lô đề có thêm lựa chọn và dự đoán con số may mắn, tăng cơ hội trúng thưởng.

Bộ số lô đề từ 00 đến 99 chi tiết nhất tại Sin88

bo so lo de sin88 3
Tham khảo bộ số từ 00 đến 99 chi tiết tại Sin 88

Dưới đây là danh sách chi tiết cho tất cả 100 bộ số đề. Anh em có thể tham khảo và sao chép dễ dàng khi cần thiết. Khi chơi dàn đề trực tuyến để có tỷ lệ 1 ăn 99, so với việc chơi tại nhà chỉ có tỷ lệ 1 ăn 70 hoặc 1 ăn 80. Chơi lô online cũng tiện lợi và chi phí thấp hơn.

Bộ số lô đề từ 00 – 30

Bộ đề

Chi tiết bộ số Sin88

Bộ 00

00,05,50,55

Bộ 01

01,10,06,60,51,15,56,65

Bộ 02

02,20,07,70,52,25,57,75

Bộ 03

03,30,08,80,53,35,58,85

Bộ 04

04,40,09,90,54,45,59,95

Bộ 05

05,50,00,55

Bộ 06

06,60,01,10,56,65,51,15

Bộ 07

07,70,02,20,57,75,52,25

Bộ 08

08,80,03,30,58,85,53,35

Bộ 09

09,90,04,40,59,95,54,45

Bộ 10

10,01,15,51,60,06,65,56

Bộ 11

11,16,61,66

Bộ 12

12,21,17,71,62,26,67,76

Bộ 13

13,31,18,81,63,36,68,86

Bộ 14

14,41,19,91,64,46,69,96

Bộ 15

15,51,10,01,65,56,60,06

Bộ 16

16,61,11,66

Bộ 17

17,71,12,21,67,76,62,26

Bộ 18

18,81,13,31,68,86,63,36

Bộ 19

19,91,14,41,69,96,64,46

Bộ 20

20,02,25,52,70,07,75,57

Bộ 21

21,12,26,62,71,17,76,67

Bộ 22

22,27,72,77

Bộ 23

23,32,28,82,73,37,78,87

Bộ 24

24,42,29,92,74,47,79,97

Bộ 25

25,52,20,02,75,57,70,07

Bộ 26

26,62,21,12,76,67,71,17

Bộ 27

27,72,22,77

Bộ 28

28,82,23,32,78,87,73,37

Bộ 29

29,92,24,42,79,97,74,47

Bộ 30

30,03,35,53,80,08,85,58

Bộ đề từ 31 – 69

Bộ đề

Chi tiết bộ số Sin88

Bộ 31

31,13,36,63,81,18

Bộ 32

32,23,37,73,82,28

Bộ 33

33,38,83,88

Bộ 34

34,43,39,93,84,48

Bộ 35

35,53,30,03,85,58

Bộ 36

36,63,31,13,86,68

Bộ 37

37,73,32,23,87

Bộ 38

38,83,33,88

Bộ 39

39,93,34,43,89,98

Bộ 40

40,04,45,54,90

Bộ 41

41,14,46,64,91,19

Bộ 42

42,24,47,74,92

Bộ 43

43,34,48,84,93,39

Bộ 44

44,49,94,99

Bộ 45

45,54,40,04,95,59

Bộ 46

46,64,41,14,96

Bộ 47

47,74,42,24,97

Bộ 48

48,84,43,34,98

Bộ 49

49,94,44,99

Bộ 50

50,05,55,00

Bộ 51

51,15,56,65,01,10,06,60

Bộ 52

52,25,57,75,02,20

Bộ 53

53,35,58,85,03,30

Bộ 54

54,45,59,95,04,40

Bộ 55

55,50,05,00

Bộ 56

56,65,51,15,06,60

Bộ 57

57,75,52,25,07

Bộ 58

58,85,53,35,08

Bộ 59

59,95,54,45

Bộ 60

60,06,65,56,10,01

Bộ 61

61,16,66,11

Bộ 62

62,26,67,76,

Bộ 63

63,36,68,86,13,31

Bộ 64

64,46,69,96,14,

Bộ 65

65,56,60,06,15,

Bộ 66

66,61,16,11

Bộ 67

67,76,62,26,17,71

Bộ 68

68,86,63,36,18

Bộ 69

69,96,64,46,19

Bộ số lô đề từ 70 – 99

Bộ đề

Chi tiết bộ số Sin88

Bộ 70

70,07,75,57,20,02,25,52

Bộ 71

71,17,76,67,21,12,26,62

Bộ 72

72,27,77,22

Bộ 73

73,37,78,87,23,32,28,82

Bộ 74

74,47,79,97,24,42,29,92

Bộ 75

75,57,70,07,25,52,20,02

Bộ 76

76,67,71,17,26,62,21,12

Bộ 77

77,72,27,22

Bộ 78

78,87,73,37,28,82,23,32

Bộ 79

79,97,74,47,29,92,24,42

Bộ 80

80,08,85,58,30,03,35,53

Bộ 81

81,18,86,68,31,13,36,63

Bộ 82

82,28,87,78,32,23,37,73

Bộ 83

83,38,88,33

Bộ 84

84,48,89,98,34,43,39,93

Bộ 85

85,58,80,08,35,53,30,03

Bộ 86

86,68,81,18,36,63,31,13

Bộ 87

87,78,82,28,37,73,32,23

Bộ 88

88,83,38,33

Bộ 89

89,98,84,48,39,93,34,43

Bộ 90

90,09,95,59,40,04,45,54

Bộ 91

91,19,96,69,41,14,46,64

Bộ 92

92,29,97,79,42,24,47,74

Bộ 93

93,39,98,89,43,34,48,84

Bộ 94

94,49,99,44

Bộ 95

95,59,90,09,45,54,40,04

Bộ 96

96,69,91,19,46,64,41,14

Bộ 97

97,79,92,29,47,74,42,24

Bộ 98

98,89,93,39,48,84,43,34

Bộ 99

99,94,49,44

Cách đánh bộ số lô đề hiệu quả cao chỉ có tại Sin88

bo so lo de sin88 4
Giới thiệu cách đánh áp dụng bộ số đề hiệu quả

Dàn đề là cách chơi nhiều số đề cùng một lúc. Phụ thuộc vào phương pháp soi cầu mà có các dàn đề khác nhau. Trên trang web Sin88 đã tổng hợp 100 bộ số đề từ 00 đến 99 chi tiết để giúp người chơi dễ dàng tìm kiếm con số của mình. Để đạt kết quả cao và an toàn, người chơi cần tính toán kỹ lưỡng số tiền chơi và số ngày nuôi.

Nên chơi đánh đề theo bộ trực tuyến ở đâu?

Tất cả các hình thức đánh theo dàn yêu cầu phải chơi nhiều số khác nhau. Nhưng tỷ lệ trả thưởng đánh đề bên ngoài thường chỉ là 1 ăn 70 hoặc 1 ăn 80. Điều này làm cho việc đánh dàn với số lượng lớn hơn 60 trở nên không hấp dẫn. Để giải quyết vấn đề này, chơi đánh đề theo bộ trực tuyến tại Sin88 là lựa chọn thông minh.

Sin88 là một trong những nhà cái hàng đầu tại Việt Nam, nổi tiếng với dịch vụ cá cược trực tuyến chất lượng và an toàn. Trang web này cung cấp một loạt các bộ lô đề. Giúp tăng cơ hội trúng thưởng. Chơi đánh đề online tại Sin88 mang lại sự tiện lợi và an toàn, với tỷ lệ trả thưởng lên đến 1 ăn 99.

Cho phép người chơi thoải mái đánh tất cả các loại dàn đề, bao gồm cả dàn 68s. Với lợi nhuận chấp nhận được. Mời anh em tham gia chơi lô đề online cùng nhà cái Sin88 và cộng đồng người chơi trên diễn đàn.

Kết luận

Bộ số lô đề từ 00 đến 99 được Sin 88 tổng hợp để giúp anh em dễ dàng nhận diện và tìm kiếm. Chúng tôi chúc mọi người luôn may mắn và chiến thắng khi chơi lô đề. Nếu có thắc mắc, anh em có thể để lại bình luận dưới đây, admin sẵn sàng hỗ trợ.